Юридична компанія "НООГВАРДІЯ" була  створена  в 2001 році фахівцями в галузі цивільного, господарського права, права інтелектуальної власності. Назва нашої компанії відображає основну мету та напрям діяльності. Наше найменування НООГВАРДІЯ (NOOGUARDIA) - зареєстрована торговельна марка - утворено з двох коренів:  NOOS - від грецького "розум" та "GUARDIA" - гвардія, охорона. Близьким для нас є  вчення академіка Вернадського В.І. про ноосферу, сферу буття розуму.

Гвардія, що стоїть на сторожі результатів творчої, інтелектуальної діяльності людини,

або

Гвардія, елітний загін, що озброєний наймогутнішою зброєю - людським розумом.

Ми запевняємо, що головним в нашій діяльності є максимально вдумлива, коректна робота над тими питаннями та проблемами, що виникають у наших клієнтів. В нашій діяльності ми намагаємось робити ставку перш за все на професіоналізмі наших спеціалістів та гнучкості методів роботи, а такі і підходи як "зв‛язки", "зацікавленість сторін" та інші стають для нас лише допоміжними на шляху до перемоги.

Діяльність компанії поділяється на два основні напрямки: здійснення юридичної практики та послуги в сфері інтелектуальної власності.

Бездоганне знання норм матеріального права и грамотне їх застосування дозволяють нам вдало здійснювати юридичну практику в таких  напрямках:

- представництво інтересів в господарських, адміністративних, цивільних судах, захист честі і гідності, ділової репутації, відшкодування моральної та майнової шкоди, захист прав споживачів;

- захист від недобросовісної конкуренції, сфера культури і шоу-бізнесу, засоби масової інформації, реклама, телекомунікації;

- правове забезпечення інвестиційної, зовнішньоекономічної  діяльності, корпоративне, митне, антимонопольне законодавство, реєстрація та ліквідація компаній;

-  послуги надаються адвокатами.

Не менш вдало компанія здійснює законодавче, судове, договірне регулювання відносин в сфері інтелектуальної власності:

- авторське право -  захист майнових, немайнових прав авторів, авторські, ліцензійні угоди, договори по передачу прав, авторська винагорода;

- торговельні марки - реєстрація та захист прав на торговельні марки, передача прав, договори на використання торговельної марки, франчайзингові угоди;

- винаходи, корисні моделі, промислові дизайни - проведення інформаційних пошуків, отримання патентів, врегулювання спорів, пов'язаних з порушенням прав патентовласників;

- ноу-хау, комерційна інформація - побудова ефективної системи захисту;

- комерціалізація інтелектуальної власності - оцінка інтелектуальної власності, пошук та впровадження нових технологій, інновації,  проведення переговорів, розробка ліцензійних угод про передачу прав на винаходи, технології, ноу-хау;

Компанія орієнтована на роботу з компаніями-нерезидентами, що мають намір здійснювати свою діяльність в України чи мають в нашій країні певні інтереси.

Також ми маємо досвід роботи з інвестиційними проектами.

Наша діяльність - це узагальнення досвіду і результат багаторічної роботи спеціалістів в сфері надання юридичних і консалтингових послуг.

Компанією створено та підтримуються два дочірні спеціалізовані інформаційні проекти, що пропонують аутсорсинг на ринку юридичних і консалтингових послуг:

Компанія „РЕБІЗНЕС Україна" - напрямок, що займається пошуком, добором та обміном інформацією про об'єкти діючих (готових) бізнесів, технологій, інвестицій, біржа інтелектуальної власності, продаж патентів, ноу-хау, торгових марок, доменів.  
Офіційний веб-сайт www.rebusiness.info

Компанія „КОНТОРА.COM.UA" - спеціалізований on-line ресурс, що містить найбільшу на найактуальнішу базу пропозицій по купівлі-продажу готових підприємств, фірм, компаній з ліцензіями, ві зможете оперативно придбати або продати готову фірму.  
Офіційний веб-сайт www.contora.com.ua

Компанія традиційно надає юридичну та організаційну підтримку багатьом культурним і благодійним заходам, серед яких:

- щорічний Київський Міжнародни кінофестиваль „Молодість", можливо єдиний в Україні та знаний в усьому світі культурний захід дійсно міжнародного рівня;

- Українська Кінофундація - найвідоміший популяризатор українського кінематографу на міжнародних кінофестивалях, організатор українських кіноделегацій;

- щорічний Молодіжний Арт-Салон МАРТС - культурно-виставковий захід всеукраїнського масштабу, що є оглядовою виставкою сучасних образотворчих робіт молодих українських митців. МАРТС засновано благодійною організацією "Міжнародний культурний діалог". Інформаційний простір МАРТС - www.marts.org.ua

- щорічний музичний конкурс The best track in Ukraine. Учасниками конкурсу є молоді українські композитори і продюсери електронної музики. Офіційний сайт конкурсу The best track in Ukraine
.

 

Історія компанії.

Під теперішнім найменуванням Компанія розпочала свою діяльність в вересні 2001 року. 

За час, що минув, Компанія пережила багато цікавих, корисних та незабутніх подій:

- Першою організацйно-правовою формою діяльності Компанії був суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа.

Насьогодні Компанія зареєстрована і діє як Товариство з обмеженою відповідальністю „Юридична компанія „Ноогвардія". Реєстрація пройшла в липні 2003 року.

- Першим офісом компанії була колишня звукозаписуюча студії Олександра Пономарьова і розташовувався він  в Києві по вул. Червоноармійській, буд. 94, оф. 9.

Вулиця Червоноармійська настільки припала до душі, що і другий офіс Компанії був розташований саме на цій вулиці в будинку 102, оф. 48.

Третім був  офіс в чарівній частині міста Києва, трохи нижче університетського ботанічного саду, по вул. Вєтрова, буд. оф.6.

Четвертим був офіс в історичній частині міста, на Подолі, по вул. Волоській, 2/19-В, оф. 1.

Сьогодні компанія розташувалась в центрі міста по вул. Предславинській, буд. 29, оф. 2.

- До партнерів компанії приєднувались і „відходили" спеціалісти, юристи, клієнти, партнери Компанії. Хоча, хочемо запевнити,  більшість з них залишалась, а інша частина, впевнені, завжди залишала в спогадах як своїх, так і компанії,   добру пам'ять і подяку.

В планах компанії створити об'єднання адвокатів.

Головне в нашій історії те, що наша історія не припиняється, а лише набирає обертів.

 

Команда

Партнерами, засновниками Компанії є:

Гейко Сергій Олегович - Генеральний директор компанії

Адвокат, третейський cуддя, спеціаліст права, магістр інтелектуальної власності.

Розповідає Гейко Сергій:

Мене  з студентських років завжди цікавили ті галузі права, які мають предметом регулювання відносини щодо таких об'єктів, котрі не мають матеріального вираження. Такі галузі, як право інтелектуальної власності, захист честі та гідності, законодавство про засоби масової інформації, комерційна таємниця, права людини. І сьогодні я продовжую спеціалізуватися в цих напрямках.

Диплом спеціаліста права я отримав в Національному університеті „Києво-Могилянська Академія" в 2001 році. Тема моєї дипломної роботи „Державне регулювання в сфері охорони та захисту прав на винаходи та корисні моделі в Україні".

 В 2004-2009 роках я навчався в Інституті інтелектуальної власності і права,  де я поглибив свою спеціалізацію та отримав ступінь магістра інтелектуальної власності. в 2004 році я прослухав спеціальний курс „Оцінка об'єктів інтелектуальної власності".

В грудні 2005 року я здав іспит та отримав ступінь адвоката.

Хоптинець Анна - керівник напрямку „КОНТОРА.COM.UA"

спеціаліст права

Григор'єв Дмитро - керівник напрямку  „РЕБІЗНЕС Україна"

спеціаліст права

 

Наш взірець - Академік Вернадський В.І. - видатна людина і творець

Близьким для нас є вчення нашого геніального співвітчизника, першого президента Академії наук України,  академіка Вернадського В.І. . Вчення про ноосферу, сферу буття розуму повністю відповідає світоглядним позиціям та основним принципам роботи Компанії.

Людину, її розум, продукти її життєдіяльності неможливо відокремити від загального планетарного процесу, як частини космічного, вселенського поступу. Кожен рух, зміна - еволюційні, спрямовані на досягнення ідеалу. Кожна людина -  прекрасна.

Неможливо довести, але неможливо і спростувати.

Так і ми - завжди прагнемо досконалості.

Детальніше про академіка Вернадського В.І можна дізнатись в спеціальному розділі сайту

 

Пошук
Афоризм дняархів
highlights_list($anons, 'materials'); if ($highlights_list) { foreach ($highlights_list as $highlight) { if (isset($highlight['material_rubrics'][1]['material_url'])) $highlight['material_url']=$highlight['material_rubrics'][1]['material_url']; $highlight['material_data']= $materials->material_data($highlight['material_id']); echo "

".$highlight['material_data']['material_text']."

"; } } ?>