Економічна безпека

В процесі економічної діяльності та розвитку підприємства неминуче створюються такі об'єкти інтелектуальної власності, як ноу-хау, комерційний досвід, таємна інформація, а також формується і міцніє ділова репутація підприємства.

Комерційна інформація

В сенсі нашого цивільного законодавства комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить...

Недобросовісна конкуренція

У відповідності до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.1996 N 236/96-ВР недобросовісною конкуренцією вважаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Правові засоби захисту

Розробка комплексу договорів, що стосуються режиму створення та використання об'єктів, які є об'єктами інтелектуальної власності компанії та становлять їїкомерційну таємницю.

Робота з кадрами

Матеріали з'являться пізніше...

Технічні засоби захисту

Не завжди правові засоби, різноманітні психологічні методи здатні виконати своє основне призначення. Іноді найбільш ефективними є технічні засоби захисту інформації, які навіть при наявності умислу з боку працівника не дозволять йому здійснити крадіжку інформації, бо цього неможливо буде зробити фізично.

Пошук
Афоризм дняархів
highlights_list($anons, 'materials'); if ($highlights_list) { foreach ($highlights_list as $highlight) { if (isset($highlight['material_rubrics'][1]['material_url'])) $highlight['material_url']=$highlight['material_rubrics'][1]['material_url']; $highlight['material_data']= $materials->material_data($highlight['material_id']); echo "

".$highlight['material_data']['material_text']."

"; } } ?>