Версія для друку Комерційна інформація

В сенсі нашого цивільного законодавства комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", Кримінального Кодексу України актами недобросовісного використання комерційної інформації можуть бути неправомірне збирання комерційної таємниці (комерційне шпигунство), розголошення комерційної таємниці , схилення до розголошення комерційної таємниці, неправомірне використання комерційної таємниці. До порушників вашого права на комерційну інформацію можуть бути застосовані різноманітні заходи цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Органами, що уповноважені регулювати відносини в даній сфері є суди України, Антимонопольний комітет, правоохоронні органи держави.

Але все ж таки порівняно з відшкодуванням шкоди в майбутньому більш доцільним та ефективним є просто-напросто недопущення фактів розголошення комерційної інформації та спричинення таким розголошенням Компанії збитків.

 
Пошук
Афоризм дняархів
highlights_list($anons, 'materials'); if ($highlights_list) { foreach ($highlights_list as $highlight) { if (isset($highlight['material_rubrics'][1]['material_url'])) $highlight['material_url']=$highlight['material_rubrics'][1]['material_url']; $highlight['material_data']= $materials->material_data($highlight['material_id']); echo "

".$highlight['material_data']['material_text']."

"; } } ?>