Комерціалізація ОІВ

IP-аудит дозволяє компанії виявляти, захищати, ставити на баланс та впроваджувати у виробничу діяльність об'єкти інтелектуальної власності (нематеріальні активи).

Огляд

Дані, що свідчать про зростання ролі інтелектуальної власності в структурі світової економіки не можуть залишатися без уваги.

IP-аудит

IP-аудит дозволяє компанії виявляти, захищати, ставити на баланс та впроваджувати у виробничу діяльність об'єкти інтелектуальної власності (нематеріальні активи).

Оцінка інтелектуальної власності

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) дозволяє визначити вартість продуктів інтелектуальної праці в грошовому еквіваленті. Застосовувані методи дозволять здійснити оцінку, яка є необхідною при...

Комерціалізація об'єктів, ліцензії

Іноді винахідник не має достатньо коштів, організаційних та інших засобів для початку виробництва. Тому законодавством та практикою передбачено кілька способів, що базуються на поєднанні капіталу і винахідницької думки.

Пошук
Афоризм дняархів
highlights_list($anons, 'materials'); if ($highlights_list) { foreach ($highlights_list as $highlight) { if (isset($highlight['material_rubrics'][1]['material_url'])) $highlight['material_url']=$highlight['material_rubrics'][1]['material_url']; $highlight['material_data']= $materials->material_data($highlight['material_id']); echo "

".$highlight['material_data']['material_text']."

"; } } ?>