Юридическая компания НООГВАРДИЯ
   ИНФОРМАТИВНАЯ СТРАНИЦА - СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
   Юридическая компания «НООГВАРДИЯ» http://nooguardia.com/. Основная деятельность: охрана интеллектуальной собственности, регистрация торговых марок (комерциализация объектов интеллектуальной собственности, промышленные образцы), регистрация предприятий. Сделки с недвижимостью, земельными участками, по бизнес-идеям.

   Калькулятор стоимости регистрации торговой марки - http://tminua.com . Услуги адвоката. Регистрация, ликвидация, перерегистрация предприятий.

   Юридическая практика: Суды, Налоги, Инвестиции, Регистрация предприятий, Готовые компании, Комплексные решения, Консультирование, Абонентское обслуживание.
Услуги адвоката: Суды Налоговые проверки, аресты.
Почта: info@nooguardia.com
Наш форум: http://nooguardia.com/phpBB2/ (ветка по обсуждению юридической практики, юр консультирования http://nooguardia.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2942)

Наши проекты и партнеры:
   Каталог объявлений на http://rbu.com.ua - предложения по готовым действующим бизнесам, земельным участкам. Информативная страница Ребизнес Украина Компания Ребизнес Украина (куплю продам бизнес): Рынок продажи готового бизнеса. сбор и обмен информацией, касающейся спроса и предложения на рынке действующих готовых бизнесов, поиск потенциальных инвесторов и бизнес-партнеров, покупателей и продавцов для вашего бизнеса. Оценка бизнеса, проведение аудита, торгов, тендеров, обзоров рынка, грамотного юридического оформления сделки, предоставление рекомендаций и консультаций касательно предмета соглашения. info@rbu.com.ua

   Специализированный ресурс "КОНТОРА.COM.UA" . Данный ресурс содержит самую большую в Украине и актуальную базу предложений на рынке купли-продажи готовых компаний. Здесь вы всегда найдете подходящую компанию и купите ее, сможете выгодно продать "нулевое", пустое предприятие.   
 
"Компанія"

  Юридична компанія "НООГВАРДІЯ" була створена в 2001 році фахівцями в галузі цивільного, господарського права, права інтелектуальної власності. Назва нашої компанії відображає основну мету та напрям діяльності. НООГВАРДІЯ (NOOGUARDIA) утворено з двох коренів: NOOS - від грецького "розум" та "GUARDIA" - гвардія, охорона. Близьким для нас є вчення академіка Вернадського В.І. про ноосферу, сферу буття розуму.

  Гвардія, що стоїть на сторожі результатів творчої, інтелектуальної діяльності людини, або Гвардія, елітний загін, що озброєний наймогутнішою зброєю - людським розумом.

  Ми запевняємо, що головним в нашій діяльності є максимально вдумлива, коректна робота над тими питаннями та проблемами, що виникають у наших клієнтів. В нашій діяльності ми намагаємось робити ставку перш за все на професіоналізмі наших спеціалістів та гнучкості методів роботи, а такі і підходи як "зв‛язки", "зацікавленість сторін" та інші стають для нас лише допоміжними на шляху до перемоги.

  Діяльність компанії поділяється на два основні напрямки: здійснення юридичної практики та послуги в сфері інтелектуальної власності.

Комерційна інформація

В сенсі нашого цивільного законодавства комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Калькулятор вартості реєстрації ТМ

Калькулятор дозволить оперативно сформувати вартість реєстрації торгової марки в режимі он-лайн.

Оцінка інтелектуальної власності

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) дозволяє визначити вартість продуктів інтелектуальної праці в грошовому еквіваленті. Застосовувані методи дозволять здійснити оцінку, яка є необхідною при...

Пошук
Новини
06 травня 07

Англійці викупили усі права на універсальні ліки від раку 

06 травня 07

Порядок регистрации объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре 

Афоризм дняархів

Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем других.

Демокрит

© 2001 Юридична компанія «Ноогвардія»          Розробка: Інтернет-магазин Новікова          Дизайн: tsugar