Реєстрація компаній

Порядок реєстрації

Всю інформацію та документи, необхідні для підготовки установчих документів, формування статуного капіталу, оформлення повноважень представників ви маєте можливість надати не відвідуючи офісу нашої компанії.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

Приватне підприємство

Приватне підприємство - підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом найму робочої сили.

Акціонерне товариство

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Дочірне підприємство

Дочірнє підприємство - підприємство, єдиним засновником і власником якого є інше підприємство.

Об'єднання підприємств

Об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Об'єднання громадян

Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Громадські організації

Матеріали з'являться пізніше...

Благодійні організації, фонди

Благодійною організацією визнається недержавна організація, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї діяльності.

Перетворення підприємств

Припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених Господарським Кодексом, - за рішенням суду.

Внесення змін

При зміні засновників, при збільшенні статутного капіталу, при зміні місцезнаходження, при зміні назви необхідно вносити зміни до установчих документів та реєструвати ці зміни в державних органах.

Злиття, приєднання, поділ підприємств

Юридична особа ліквідується: за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами...

Реєстрація інвестицій

Матеріали з'являться пізніше...

Додаткові послуги при реєстрації підприємств

Організація та проведення установчих зборів засновників (акціонерів), оформлення результатів підписки на акції.

Пошук
Афоризм дняархів
highlights_list($anons, 'materials'); if ($highlights_list) { foreach ($highlights_list as $highlight) { if (isset($highlight['material_rubrics'][1]['material_url'])) $highlight['material_url']=$highlight['material_rubrics'][1]['material_url']; $highlight['material_data']= $materials->material_data($highlight['material_id']); echo "

".$highlight['material_data']['material_text']."

"; } } ?>